ค่าบริการของ ByteArk คิดยังไง ?

คิดค่าบริการตามปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data Transfer)

การคิดค่าบริการ ByteArk ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบริการ Video Live Streaming, Web CDN หรือ Cloud Storage CDN จะคำนวณค่าบริการ จากปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) โดยจะคิดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเป็นรายเดือน

ปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) คืออะไร

ปริมาณการรับส่งข้อมูล คือปริมาณข้อมูลที่มีการรับส่งกันระหว่างเซิฟเวอร์กับผู้ใช้ทั้งหมด เช่น หากมีผู้ใช้ดาวน์โหลดข้อมูลขนาด 1MB จากเซิฟเวอร์จำนวน 1,000,000 ครั้ง จะเท่ากับมีปริมาณการรับส่งข้อมูลรวม 1,000,000 MB หรือ 1 TB นั่นเอง

ไม่หวั่นแม้วันผู้ชมมาก

Byteark ไม่มีการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้ข้อมูลพร้อมๆ กัน (Concurrent Bandwidth)

ยิ่งใช้มาก ยิ่งประหยัดมาก

Byteark มีการคำนวนค่าบริการแบบขั้นบันได ตามช่วงของปริมาณข้อมูลที่ใช้งาน ตามตาราง

ช่วงปริมาณการรับส่งข้อมูล อัตราค่าใช้บริการ
น้อยกว่า 500 GB 1.5 บาท / GB
501 GB – 1 TB 1.2 บาท / GB
1 – 3 TB 1.33 บาท / GB
3 – 5 TB 1.3 บาท / GB
5 – 10 TB 1.08 บาท / GB
10 – 20 TB 1 บาท / GB
20 – 40 TB 0.8 บาท / GB
40 – 50 TB 0.7 บาท / GB
50 – 60 TB 0.6 บาท / GB
60 – 70 TB 0.5 บาท / GB
ตั้งแต่ 70 TB ขึ้นไป 0.3 บาท / GB

ค่าบริการจัดเก็บข้อมูล

(สำหรับบริการ Cloud Storage)

เก็บข้อมูลได้ในราคาสบายกระเป๋า

สำหรับการใช้บริการ Cloud Storage CDN ของ ByteArk มีค่าบริการจัดการเก็บข้อมูล ด้วยอัตราค่าบริการคงที่เพียง 6 บาท ต่อ 1GB ต่อเดือนเท่านั้น

แต่เดี๋ยวก่อน…

พื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด 2 TB ต่อเดือน

พิเศษ แถมฟรีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ตามปริมาณการรับส่งข้อมูลในแต่ละเดือน สูงสุดถึง 2 TB ต่อเดือน ยิ่งรับส่งข้อมูลมาก ยิ่งได้รับพื้นที่ฟรีมาก ตามอัตราดังตารางนี้

** ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนเกินคิดจากส่วนต่างของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งานจริงกับพื้นที่จัดเก็บฟรีที่จะให้ตามโควต้าแพคเกจในแต่ละระดับ

ปริมาณการรับส่งข้อมูลต่อเดือน พื้นที่เก็บข้อมูลฟรี
น้อยกว่า 500 GB 5 GB
501 GB – 1 TB 10 GB
1 – 3 TB 20 GB
3 – 5 TB 40 GB
5 – 10 TB 60 GB
10 – 15 TB 100 GB
15 – 30 TB 200 GB
30 – 40 TB 300 GB
40 – 50 TB 400 GB
50 – 60 TB 500 GB
60 – 70 TB 1 TB
70 – 100 TB 1.5 TB
ตั้งแต่ 100 TB ขึ้นไป 2 TB

ตัวอย่างค่าใช้บริการรูปแบบต่างๆ

ราคา (บาท) ปริมาณการรับส่งข้อมูลต่อเดือน (TB) รองรับการดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 100MB (ครั้ง)
750 0.5TB 5,000
1,350 1TB 10,000
4,000 3TB 30,000
6,660 5TB 50,000
12,000 10TB 100,000
17,000 15TB 150,000
22,000 20TB 200,000
30,000 30TB 300,000
38,000 40TB 400,000
45,000 50TB 500,000
51,000 60TB 600,000
56,000 70TB 700,000
59,000 80TB 800,000
62,000 90TB 900,000
65,000 100TB 1,000,000
ราคา (บาท) ปริมาณการรับส่งข้อมูลต่อเดือน (TB) รองรับการชมวิดีโอความละเอียด 480p (ชั่วโมง)* รองรับการชมวิดีโอความละเอียด 720p (ชั่วโมง)*
750 0.5TB 1,250 500
1,350 1TB 2,500 1,000
4,000 3TB 7,500 3,000
6,660 5TB 12,500 5,000
12,000 10TB 25,000 10,000
17,000 15TB 37,500 15,000
22,000 20TB 50,000 20,000
30,000 30TB 75,000 30,000
38,000 40TB 100,000 40,000
45,000 50TB 125,000 50,000
51,000 60TB 150,000 60,000
56,000 70TB 175,000 70,000
59,000 80TB 200,000 80,000
62,000 90TB 225,000 90,000
65,000 100TB 250,000 100,000

*หมายเหตุ

ปริมาณการรองรับการชมวิดีโอข้างต้น คำนวณจากการประมาณว่าการชมวิดีโอความละเอียด 720p เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ใช้ปริมาณข้อมูลเฉลี่ยประมาณ 400MB  และการชมวิดีโอความละเอียด 720p เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ใช้ปริมาณข้อมูลเฉลี่ยประมาณ 1GB ปริมาณนี้อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับคุณภาพและลักษณะเนื้อหาของวิดีโอนั้นๆ

ราคา (บาท) ปริมาณการรับส่งข้อมูลต่อเดือน (TB) รองรับผู้เข้าชม (Pageviews)*
750 0.5TB 250,000
1,350 1TB 500,000
4,000 3TB 1,500,000
6,660 5TB 2,500,000
12,000 10TB 5,000,000
17,000 15TB 7,500,000
22,000 20TB 10,000,000
30,000 30TB 15,000,000
38,000 40TB 20,000,000
45,000 50TB 25,000,000
51,000 60TB 30,000,000
56,000 70TB 35,000,000
59,000 80TB 40,000,000
62,000 90TB 45,000,000
65,000 100TB 50,000,000

*หมายเหตุ

ค่าจำนวนผู้ชมที่รองรับนี้คำนวณโดยประมาณว่าเว็บเพจ 1 หน้า ใช้ปริมาณข้อมูลเฉลี่ยประมาณ 2MB ปริมาณนี้อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บเพจ ลักษณะการโหลดข้อมูลของเว็บเพจ และกระบวนการอื่นๆ

ประมาณค่าใช้บริการด้วยตัวเอง

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้บริการ

  • ราคาที่ระบุยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

วิธีการแปลงหน่วยและปัดเศษทศนิยมในการคำนวณ

  • ในการคำนวณปริมาณการใช้งานข้อมูล จะนำปริมาณการใช้งานข้อมูลในหน่วย byte ทั้งหมดมารวมกัน จากนั้นแปลงเป็นหน่วย GB (1 GB =1,000,000,000 bytes) พร้อมทศนิยม 3 ตำแหน่ง (ปัดเศษขึ้นหากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5) มาใช้ในการคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป
  • ในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จะนำปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในหน่วย byte ในแต่ละวันในเดือนนั้นๆ มาหาเฉลี่ย จากนั้นแปลงเป็นหน่วย GB (1 GB =1,000,000,000 bytes) พร้อมทศนิยม 3 ตำแหน่ง (ปัดเศษขึ้นหากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5) มาใช้ในการคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป
  • ในการคำนวณปริมาณการประมวลผลวิดีโอ จะนำความยาวของวิดีโอแต่ละวิดีโอในหน่วยวินาทีมารวมกัน จากนั้นแปลงเป็นหน่วยนาทีพร้อมทศนิยม 3 ตำแหน่ง (ปัดเศษขึ้นหากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5) มาใช้ในการคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป
  • ในการคำนวณค่าใช้จ่าย จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นหน่วยบาท พร้อมทศนิยม 2 ตำแหน่ง ปัดเศษขึ้นหากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5

เงื่อนไขการสงวนสิทธิ์

  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรองรับการให้บริการโดยเน้นการใช้งานทราฟฟิกที่มาจากประเทศไทยเป็นหลัก โดยระบบจะสามารถรองรับการใช้งานทราฟฟิกจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้นหากมีผู้เข้าใช้งานจากต่างประเทศพร้อมกันเป็นจ านวนมากอาจท าให้คุณภาพการใช้งานโดยรวมลดลง ขึ้นอยู่กับปริมาณ Capacity ส่วนที่เหลือของระบบเป็นหลัก
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้งานเลือกจำกัดค่าใช้จ่าย หรือผู้ใช้งานไม่จ่ายค่าบริการ
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการใช้งาน ในกรณีที่จำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบโดยรวม สำหรับลูกค้าทุกๆ ท่าน หากท่านจำเป็นต้องใช้ปริมาณ bandwidth จำนวนมาก กรุณาแจ้งทีมงานให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดของการให้บริการ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน