โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารใดก็ได้เข้ามายังบัญชีต่อไปนี้

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชี
ธ.กสิกรไทยสาขา สี่แยกวังหิน045-8-14034-0บจก. ไบต์อาร์ค

หลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งยืนยันการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

Your Name

Your Email Address

Transfer Date and Time

Amount

Attach File

Contact Phone

ช่องทางการติดต่อ

เลขที่ 3 ห้อง 1608-1609 ชั้น 16
อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ถนนลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์

Phone: (66) 02-026-3326
Fax: (66) 02-024-6691