Monthly Archives

กรกฎาคม 2017

ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการของ ByteArk

By | Announcements

ByteArk ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริการ ByteArk ได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจการคำนวนราคาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเราได้ทำการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปในราคาเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าบริการ Data Transfer

ช่วงปริมาณการรับส่งข้อมูลต่อเดือน อัตราค่าใช้บริการ *
0 TB – 10 TB (0 – 10,000 GB) 1.50 บาท / GB
มากกว่า 10 TB – 50 TB (> 10,000 – 50,000 GB) 1.20 บาท / GB
มากกว่า 50 TB – 100 TB (> 50,000 – 100,000 GB) 0.80 บาท / GB
มากกว่า 100 TB – 300 TB (> 100,000 – 300,000 GB) 0.40 บาท / GB
มากกว่า 300 TB – 1000 TB (> 300,000 – 1,000,000 GB) 0.30 บาท / GB
มากกว่า 1 PB – 5 PB (> 1,000,000 GB – 5,000,000 GB) 0.20 บาท / GB
มากกว่า 5 PB (> 5,000,000 GB) Contact Us

ค่าบริการ Storage

ช่วงปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเฉลี่ย อัตราค่าใช้บริการ
0 TB – 5 TB 5.00 บาท/GB/เดือน
มากกว่า 5 TB – 20 TB 4.00 บาท/GB/เดือน
มากกว่า 20 TB 3.00 บาท/GB/เดือน

ค่าบริการประมวลผลวิดีโอ

ความละเอียดของวิดีโอผลลัพธ์ อัตราค่าใช้บริการ
144p/240p/270p/360p/480p/576p 0.50 บาท / นาที / ความละเอียด
720p/1080p 1.00 บาท / นาที / ความละเอียด

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหน้าเว็บไซต์ ByteArk.com

ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดบัญชีไว้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จะได้สิทธิ์ในการใช้ อัตราค่าใช้บริการเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจะเริ่มใช้อัตราค่าใช้บริการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยอัตโนมัติ

ทางทีมงานขออภัยในความไม่สะดวก หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับประกาศนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางต่างๆ ได้เสมอ

ขอบคุณที่ใช้บริการ ByteArk